برخورد قاطع با تورهای غیر مجاز گردشگری در آذربایجان غربیحسین امامی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: براساس این آئین نامه تمام فعالیت های تنظیم و انجام مسافرت های گروهی داخلی و خارجی، ذخیره مکان و هرگونه خدمات اجرای تور با رعایت قوانین و مقررات ایرانگردی و جهانگردی انجام می شود.
وی افزود: متقاضیان انجام سفرهای گروهی با مراجعه به منابع رسمی و یا وب سایت اطلاع رسانی این اداره کل به آدرس www.urmiachto.ir با دفاتر خدمات مسافرتی رسمی و دارای مجوز فعالیت آشنا شوند و از آنها برای انجام سفرهای خود استفاده نمایند.
معاون گردشگری میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی از مردم استان خواست به منظور پیشگیری از بروز حوادث ناگوار و آسیب های اجتماعی جبران ناپذیر و حفظ جنبه های سلامتی و ایمنی سفر از هرگونه سفر با افراد، موسسات و دفاتر غیرمجاز خودداری کرده و با معرفی اینگونه افراد ما را درانجام وظایف قانونی خود یاری کنند.
به گزارش ایرنا، 74 دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری در آذربایجان غربی فعالیت می کنند که از این تعداد 36 دفتردر ارومیه فعال است.
8135/2072
خبرنگار: شهین بیدادرس ** تنظیم کننده: توحید محمودپور ** انتشار: صابر چهرقانیانتهای پیام /*


شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید