دولت دوازدهم برای گسترش صلح و ارتباطات جهانی به جوانان تکیه داردبه گزارش روز یکشنبه خبرنگار ایرنا ، محمد رضا رستمی در سمینار روز جهانی جوان که از طرف یونسکو ( سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد) در کاخ ملت سعد آباد برگزار شد عنوان کرد دولت یازدهم فعالیت های زیادی برای افزایش آگاهی و توانمند سازی جوانان انجام داد
وی افزود: فعال سازی حداکثری دیپلماسی عمومی و ارتباطات با کشورهای مختلف مورد دیگری بود که برای انجام آن از یونسکو کمک شایانی گرفیتم.
وی ادامه داد : افزایش مشارکت اجتماعی نهادمند توسط ان جی اوی به عنوان رکن اصلی مشارکت اجتماعی از دیگر فعالیت های ما بود و دو هزار ان جی اوی کشور در این زمینه فعال بودند که جوانان در آنها نقش محوری داشته اند .
معاون وزیر ورزش و جوانان تاکید کرد: موضوع چهارم همکاری برای توسعه فرهنگ عشق و دوستی بود که می تواند به گفت وگوی بین فرهنگی به انجامد و این 4 فعالیت و راهکار دولت یازدهم برای توسعه صلح و دوستی با تکیه بر جوانان در دولت دوازدهم نیز دنبال خواهد شد.
رستمی گفت : اگر قرار باشد جهان به سوی صلح و امنیت حرکت کند چاره ای نیست جز اینکه منافع سیاسی و اقتصادی جهان به جای سرمایه گذاری در خشونت طلبی در سرمایه گذاری فرهنگی وهنری خلاصه شود .
وی اضافه کرد : سرمایه گذاری های تولیدات رسانه ای غربی گفتمان خشنونت را ترویج می کند و قربانیان اصلی این گفتمان جوانان ونوجوانانی هستند که پیاده نظام فرماندهان جنگ نرم وجریان جنگ طلب جهانی می شوند.
معاون وزیر ورزش ادامه داد: عشق ،زندگی و صلح از یک جنس هستند و اگر عشق را از جوانان بگیریم خطر خشونت و جنگ طلبی در خانواده و جامعه رشد می کند .
وی خاطر نشان کرد: به جوان بیاموزیم که عاشق هم نوع وانسان ها در تمام جهان باشد.

فراهنگ ** 1085** 3079** 1823 خبرنگار : علی اسدی** انتشار: طاهره نبی اللهیانتهای پیام /*


شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید