معاون میراث فرهنگی: زندگی فرهنگی باید در کاخ ها ادامه یابدمحمد حسن طالبیان روز سه شنبه در آیین گشایش نمایشگاه «مهرهای حکومتی قاجار» تاکید کرد: کاخ گلستان گنجینه های مختلفی دارد که اینها علاوه بر حفاظت، نیازمند معرفی و پژوهش هستند.
وی افزود: این مجموعه حدود یکصد مهر نفیس تاریخی دارد که از این تعداد 76 مهر در نمایشگاه به نمایش درآمده است.
معاون میراث فرهنگی ادامه داد: مهرسازی از زمانی که نظام مدیریتی می خواهد ساکن شود به وجود آمده است و پیدایش ان در زمانی است که می خواهند اسناد، نظام مالکیتی و انضباط مدیریتی داشته باشند.
طالبیان یادآور شد: در دوره قاجار هم اسناد اداری توسعه و تحول پیدا می کند؛ این جریان آمیخته با هنر وقت رشد می کند که خوشنویسان ممتازی روی این مساله کار می کنند بنابراین مهرهای تاریخی از دید زیبایی شناسی، تاریخی، اجتماعی، هنری و اقتصادی اسناد مهم و قابل بررسی هستند.
فراهنگ**3079 ** 1823 خبرنگار: علی اسدی** انتشار: طاهره نبی اللهیانتهای پیام /*


شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید