4 اثر فرهنگی ناملموس آذربایجان غربی در مسیر ثبت ملی قرار گرفتمحمد فتحی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: پرونده این آثار پس از تلاش بی وقفه حوزه مطالعات مردم شناسی و ثبت میراث ناملموس اداره کل و همکاری بخش خصوصی در امر پژوهش های میدانی و تولید فیلم مستند و گردآوری اطلاعات و مستندات جهت ثبت ملی به تهران ارجاع داده شد.
وی ادامه داد: این پرونده ها که کار پژوهش های میدانی آن نزدیک به یکسال به طول انجامید بر اساس فرمت پرونده های میراث ناملموس و برای ثبت در فهرست ملی نیازمند مستند سازی بود که در همین راستا، چهار حلقه فیلم مستند به مدت 65 دقیقه تولید شد و پس از بازبینی چگونگی کار برای کارشناسی، داوری، دفاعیه و ثبت در میراث ملی به دفتر ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی کشور ارسال شد.
وی افزود: هر کدام از این مهارت ها و دانش ها از پیشینه ای کهن و ارزشمند برخوردار بوده و در نوع خود حائز اهمیت فراوان است و بدون تردید ثبت این گونه آثار به بازشناسی هویت فرهنگی و حفظ آنها کمک شایانی می کند.
به گزارش ایرنا، بیش از این 25 عنوان اثر ناملموس در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است که از جمله آنها مهارت چاقوسازی است؛ چاقوسازی قدمتی پنج هزار ساله در آذربایجان غربی دارد.
طبق کنوانسیون سال 2003 یونسکو که با هدف حفاظت از میراث فرهنگی معنوی شکل گرفت میراث معنوی انگیزه اصلی تنوع فرهنگی به شمار می رود که حفظ آن، ضمانتی برای تداوم نوآوری است.
در تعریف یونسکو میراث معنوی یا همان میراث ناملموس، مجموعه ای از آداب و رسوم، اجراها، نمایش ها و نیز دانش ها و مهارت هائی را در بر می گیرد که جوامع، گروه ها و افراد آن را به عنوان بخشی از میراث فرهنگی خود تلقی می می کنند.
8135/ 3072
** خبرنگار: شهین بیدارس ** انتشار دهنده: علیرضا فولادیانتهای پیام /*


شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید